miércoles, 28 de agosto de 2013

UAP 13

(Fotografia cedida per Irene Roé)

Ahir a la tarda, el Fitag va encendre motors amb una nova edició. A les 7, l'extensa cua a la Plaça del Vi indicava que el festival era apunt de començar. El Teatre Municipal de Girona estava farcit de familiars, amics, amants i també curiosos del teatre que no es van voler perdre l'espectacle inaugural. Es tractava de la companyia cassanenca Cràdula Teatre amb el musical UAP 13.
Hores abans de la funció, vaig trobar-me amb la companyia. Em van explicar que el musical va néixer com una iniciativa educativa per fomentar la música als instituts i aportar-li així un valor afegit. La companyia va crear un grup de treball del qual ha sorgit UAP 13. El projecte, ja que arriba a la 5ena edició, és fruit de la il·lusió de professors però també dels alumnes que han unit els seus esforços per engendrar aquest nou espectacle.
El taló es va obrir i la funció va començar amb un ritme i una força que em deixà embadalit. Una hora de durada va ser suficient per copsar els missatges llançats en clau musical d'uns joves que volen ser el futur, el motor que sanegi la cobdícia i perversitat de la nostra societat.
La vitalitat de tot l'equip, de l'orquestra i els actors però també de l'equip de direcció i coordinació, és un exemple inequívoc de la salut del teatre amateur, de la il·lusió d'un grup d'alumnes d'institut que ha dedicat moltes hores a reproduir una revolució juvenil en clau musical. Sens dubte, un espectacle que no deixa indiferent a ningú, on petits i grans poden identificar-se en la causa, on tots ells prenen un paper important dins la societat. La trama, que es va veure en tot moment dinamitzada per la música, no va perdre en cap moment el ritme d'un homenatge a les noves generacions. Sens dubte, es mereix un gran reconeixement que no hauria estat possible sense l'esforç, una vegada més, de l'entusiasme i vivacitat d'una gran companyia.


Ayer por la tarde, el Fitag encendió motores con una nueva edición. A las 7, la extensa cola en la Plaça del Vi indicaba que el festival estaba apunto de empezar. El Teatro Municipal de Girona estaba repleto de familiares, amigos, amantes y también curiosos del teatro que no se quisieron perder el espectáculo inaugural. Se trataba de la compañía cassanenca Cràdula Teatro con el musical UAP 13.

Horas antes de la función, hablé con la compañía. Me explicaron que el musical nació como una iniciativa educativa para fomentar la música en los institutos y aportar así un valor añadido. La compañía creó un grupo de trabajo del que ha surgido UAP 13. El proyecto, que llega a la 5 ª edición, es fruto de la ilusión de profesores pero también de los alumnos que han unido sus esfuerzos para engendrar este nuevo espectáculo.
El talón se abrió y la función comenzó con un ritmo y una fuerza que me dejó embobado. Una hora de duración fue suficiente para captar los mensajes lanzados en clave musical de unos jóvenes que quieren ser el futuro, el motor para sanear la codicia y perversidad de nuestra sociedad.
La vitalidad de todo el equipo, de la orquesta y los actores pero también del equipo de dirección y coordinación, es un ejemplo inequívoco de la salud del teatro amateur, de la ilusión de un grupo de alumnos de instituto que ha dedicado muchas horas a reproducir una revolución juvenil en clave musical. Sin duda, un espectáculo que no deja indiferente a nadie, donde pequeños y grandes pueden identificarse con la causa, donde todos ellos toman un papel importante dentro de la sociedad. La trama, que se vio en todo momento dinamizada por la música, no perdió en ningún momento el ritmo de un homenaje a las nuevas generaciones. Sin duda, se merece un gran reconocimiento que no habría sido posible sin el esfuerzo, una vez más, del entusiasmo y vivacidad de una gran compañía.

Yesterday afternoon, the engine started FITAG with a new edition. At 7 o'clock, the long queue in the Plaça del Vi indicated that the festival was about to begin. Girona Municipal Theatre was filled with family, friends, lovers and curious theater not want to miss the opening show. It was the company cassanenc Cràdula musical theater with UAP 13.

Hours before the show, I came across the company. They explained that the musical was born as an initiative to promote music education in the schools and thus provide added value. The company created a working group that has emerged UAP 13. The project, as it reaches to the 5th edition is the result of the illusion of teachers but also students who have joined forces to generate this new show.
The heel was opened and the show began with a rhythm and a force that left me dumbfounded. An hour was enough to capture the key messages in musical cast of young people who want to be the future, the engine clean up greed and wickedness of our society.
The vitality of the entire team, orchestra and the actors but also the direction and coordination team, is a clear example of the health of amateur theater, illusion of a group of high school students who has devoted many hours to play youth revolution in musical key. No doubt a show that does not leave anyone indifferent, where kids and adults can be identified in the case, where they all play an important part in society. The plot, which was at all times energized by the music, not lost at any time the rate of a tribute to the new generations. Certainly deserves great recognition would not have been possible without the effort, once again, the enthusiasm and liveliness of a big company.

No hay comentarios:

Publicar un comentario