viernes, 30 de agosto de 2013

(foto cedida per Irene Roé)


La companyia d'Arbúcies H6TEATRE mostra el seu talent dalt de l'escenari amb El verí del teatre, una adaptació de l'obra de l'autor Rodolf Sirera que desdibuixa la línia que separa la realitat de la ficció, la credibilitat de la farsa, el teatre del món que ens envolta en un marc de constant tensió. Una intel·ligent i hàbil interpretació amb una trama emocionant i reflexiva. Un actor de renom és citat a casa d'un marqués. Desconcertat pel motiu de la convocatòria, assisteix al seu palau aïllat de la civilització, inquiet i nerviós per l'estrena de la seva nova obra teatral...

L'espectador assisteix a una curta però intensa escena final d'una obra de teatre que supera la ficció. Les fantasies més perverses d'un magnat seran exercides amb brutal elegància verbal mentre que la seva víctima, el jove actor, es veurà atrapat dins la representació del seu gran i definitiu paper.
La companyia va sorgir de les ganes de fer teatre. "Al principi érem sis membres però, finalment, només vam quedar dos. Això no va acabar amb la il·lusió de tirar endavant un nou espectacle i vam decidir buscar-ne un on només hi apareguessin dos actors." El director de la companyia es mostrava impacient i esperançat per poder representar El verí del teatre ja que, per causes alienes, l'intent d'actuar es va veure frustrat dues vegades en anys anteriors.
La compañía de Arbúcies H6TEATRE muestra su talento en el escenario con El veneno del teatro, una adaptación de la obra del autor Rodolf Sirera que desdibuja la línea que separa la realidad de la ficción, la credibilidad de la farsa, el teatro del mundo que nos rodea. Una inteligente y hábil interpretación con una trama emocionante y reflexiva. Un actor de renombre es citado en casa de un marqués. Desconcertado por el motivo de la convocatoria, asiste a su palacio aislado de la civilización, inquieto y nervioso por el estreno de su nueva obra teatral ...
El espectador asiste a una corta pero intensa escena final de una obra de teatro que supera la ficción. Las fantasías más perversas de un magnate serán ejercidas con brutal elegancia verbal mientras que su víctima, el joven actor, se verá atrapado en la representación de su gran y definitivo papel.
La compañía surgió de las ganas de hacer teatro. "Al principio éramos seis miembros, pero, finalmente, sólo quedamos dos. Esto no acabó con la ilusión de sacar adelante un nuevo espectáculo y decidimos buscar uno donde sólo aparecieran dos actores." El director de la compañía se mostraba impaciente y esperanzado para poder representar El veneno del teatro ya que, por causas ajenas, el intento de actuar se vio frustrado dos veces en años anteriores.The company from Arbúcies H6TEATRE show their talents on stage with venom of the theater, an adaptation of the work of the author Rudolf Sirera that blurs the line that separates fact from fiction, the credibility of farse the theater of the world around us. An intelligent and skillful interpretation with an exciting plot and reflective. A famous actor is said to house a mark. Baffled by reason of the call, attending to his palace isolated from civilization, restless and nervous about the premiere of his new play ...
The viewer attends a short but intense final scene of a play that is stranger than fiction. The most perverse fantasies of a magnate be exercised with verbal brutality and elegant while his victim, the young actor will be trapped in the performance of their big final paper.
The company grew out of the desire to do theater. "At first we were six members but ultimately only two were left. This did not end the dream of setting up a new show and decided to look for one with only two actors to appear." The director of the company showed hopeful and eager to represent venom of the theater because, through no fault, act the attempt was foiled twice in previous years.

No hay comentarios:

Publicar un comentario