jueves, 29 de agosto de 2013


Impactant, esplèndid i admirable. La perfecció interpretativa envaeix l'escenari amb l'espectacle Comedy of love or 33 misfortunes, de la companyia russa Grotesque, Surgut. Un homenatge al teatre de Chaplin a través de les seves pel·lícules mudes. No calen paraules ja que els gestos engoleixen qualsevol so.

La història explica les vicissituds d'una parella per consumar el seu amor. Aquest és el punt de partida del qual se'n deriva una impecable interpretació, amb un llenguatge visual que et deixa bocabadat. Cada gesticulació és el resultat d'una consecució de moviments brillants i perfectament estudiats. La interacció entre els personatges mostra una complicitat admirable, fruit d'hores i hores d'assaig esgotador. Res més a dir, les paraules es queden curtes per descriure aquest prodigi. Realment, Comedy of love or 33 misfortunes es mereix un reconeixement a un esforç inimaginable per engendrar una peça teatral d'una qualitat excepcional. Sens dubte, una ocasió sensacional per gaudir del teatre i aixecar-se de la butaca per aplaudir.
Impactante, espléndido y admirable. La perfección interpretativa invade el escenario con el espectáculo Comedy of love oro 33 misfortunes, de la compañía rusa Grotesque, Surgut. Un homenaje al teatro de Chaplin a través de sus películas mudas. No hacen falta palabras ya que los gestos engullen cualquier sonido.
La historia cuenta las vicisitudes de una pareja para consumar su amor. Este es el punto de partida del que se deriva una impecable interpretación, con un lenguaje visual que deja boquiabierto. Cada gesticulación es el resultado de una consecución de movimientos brillantes y perfectamente estudiados. La interacción entre los personajes muestra una complicidad admirable, fruto de horas y horas de ensayo agotador. Nada más que decir, las palabras se quedan cortas para describir este prodigio. Realmente, Comedy of love oro 33 misfortunes se merece un reconocimiento a un esfuerzo inimaginable para engendrar una pieza teatral de una calidad excepcional. Sin duda, una ocasión sensacional para disfrutar del teatro y levantarse de la butaca para aplaudir.
Shocking, splendid and admirable. Perfection interpretive invades the stage with the show of love or Comedy 33 misfortunes of the Russian company Grotesque, Surgut. A tribute to Chaplin theater through his silent films. Words are not needed because the gestures guzzle any sound.
The story tells the vicissitudes of a couple to consummate their love. This is the point from which is derived a flawless performance with a visual language that leaves you speechless. Each gesture is the result of achieving a bright and well studied movements. The interaction between the characters shows complicity admirable, the result of hours and hours of grueling testing. Nothing more to say, words fall short to describe this miracle. Actually, Comedy or 33 misfortunes of love deserves recognition unimaginable effort to generate a play of exceptional quality. Certainly a sensational opportunity to enjoy the theater and get up from their seats to applaud.
No hay comentarios:

Publicar un comentario