jueves, 29 de agosto de 2013

Del teatre experimental sorgeix un gènere innovador que ha seduït al públic del festival. Es tracta del microteatre, una proposta intimista i renovadora que converteix el teatre en quelcom proper, on el contacte amb un públic reduït és cabdal per mantenir el seu esperit. Enguany, el Museu dels Jueus de Girona ha estat l'espai o, més ben dit, en els espais on es representen sis petites històries de quinze minuts de durada. Entrar al museu representa fer un salt al temps però, aquesta vegada, ha estat encara una experiència més enriquidora. Els actors, que mimen els sentits dels seus espectadors amb delicadesa, assumeixen papers còmics, dramàtics i, fins i tot, realistes. Situacions portades a l'extrem que podrien esdevenir quotidianes. Qui ha dit que renovar el DNI no sigui tota una odissea? Que un viatge dins un tren pugui alterar la tranquilitat d'una parella recentment casada? Que una plaent conversa entre mares i fills de diferents creences es converteixi en una baralla humorística i verbal on el sexe reprimit aclapari els pensaments més extravagants? O que la mort d'un company de classe uneixi els seus amics amb divergències religioses? També l'aflicció hi te cabuda al viure la història d'un amor impossible entre una dona jueva i un home simpatitzant del règim nazi o la pugna entre dos germans desconeguts que viuen en dos móns totalment diferents però que el seu retrobament es fa inevitable quan assisteixen a la lectura de l'herència que els ha deixat el seu difunt pare. Una gran aventura que no seria possible sense la participació d'un gran equip d'actors que, sens dubte, és un aval per refermar l'èxit del festival.


Del teatro experimental surge un género innovador que ha seducido al público del festival. Se trata del microteatro, una propuesta intimista y renovadora que convierte el teatro en algo cercano, donde el contacto con un público reducido es capital para mantener su espíritu. Este año, el Museo de los Judíos de Girona ha sido el espacio o, mejor dicho, los espacios donde se representan seis pequeñas historias de quince minutos de duración. Entrar en el museo representa un salto en el tiempo pero, esta vez, ha sido aún una experiencia más enriquecedora. Los actores, que miman los sentidos de sus espectadores con delicadeza, asumen papeles cómicos, dramáticos e, incluso, realistas. Situaciones llevadas al extremo que podrían convertirse en cotidianas. ¿Quién ha dicho que renovar el DNI no sea toda una odisea? Que un viaje dentro de un tren puede agitar la tranquilidad de una pareja recién casada? Que una placentera conversación entre madres e hijos de diferentes creencias se convierta en una pelea humorística y verbal donde el sexo reprimido abrume los pensamientos más extravagantes? O que la muerte de un compañero de clase una a sus amigos con divergencias religiosas? También la aflicción tiene cabida en el vivir la historia de un amor imposible entre una mujer judía y un hombre simpatizante del régimen nazi o la pugna entre dos hermanos desconocidos que viven en dos mundos totalmente diferentes pero que su reencuentro se hace inevitable cuando asisten a la lectura de la herencia que les ha dejado su difunto padre.Una gran aventura que no sería posible sin la participación de un gran equipo de actores que, sin duda, es un aval para afianzar el éxito del festival.There is a sort of experimental theater innovator who has to attracted the public festival. This is the micro, intimate and innovative proposal that turns the theater into something close, where contact with a small audience is essential to keep your spirit. This year, the Museum of Jewish Girona has the space or, rather, in areas where they represent six short stories of fifteen minutes. Entering the museum represents a leap in time but this time was even more enriching experience. The actors, who pamper the senses of its viewers delicately assume comedic roles, dramatic and even realistic. Taken to the extreme situations that could become commonplace. Who says ID not renew an odyssey? A journey into a train can turn the wedding into a real ordeal? A nice conversation between mothers and children of different faiths to become a humorous verbal fight where sex repressed thoughts overwhelm most extravagant? Or the death of a classmate with his friends unite religious differences? Affliction also has a place to live the story of an impossible love between a man and a Jewish woman supporter of the Nazi regime and the struggle between two brothers strangers living in totally different worlds but their reunion is inevitable when attend the reading of the legacy that has left his late father. A great adventure would not be possible without the participation of a great team of actors who, no doubt, is a guarantee to secure the success of the festival.

No hay comentarios:

Publicar un comentario